ตารางเวลาเดินรถ / ศรีสยามทัวร์

จองตั๋วศรีสยามทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ศรีสยามทัวร์ ศรีสยามทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
เบอร์โทร 02-894-6330

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
เบอร์โทร 074-428972 ,074-465203

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33
เบอร์โทร 074-311077

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 992 หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:15 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์
จุดจอดด่านสะเดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 992 ด่านนอก - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ด่านนอก
จุดจอดด่านสะเดา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:30 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9914 นาทวี - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 973 สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมืองสงขลา
จุดจอด ต.ม่วงงาม
จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
จุดจอดเจดีย์งาม
จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด
จุดจอดรถสี่แยกระโนด
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม4ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ม.4 ก เคาน์เตอร์ / ออนไลน์