ตารางเวลาเดินรถ / ศรีสุเทพทัวร์

จองตั๋วศรีสุเทพทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ศรีสุเทพทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
เบอร์โทร 02-894-6167,02-894-6166

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ออฟฟิต ศรีสุเทพ
เบอร์โทร 075-348089

จุดจอด อ.ขนอม
จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 075-528605

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 075-215173

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 087-4725252

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 089-4741352

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 074-723435,089-6538593

จุดจอด อ.เชียรใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 075-386211

จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
เบอร์โทร 085-5841401

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
เบอร์โทร 075-518132

จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
เบอร์โทร 089-4738198

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 988 กรุงเทพฯ - พัทลุง - สตูล

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
แยกแม่กลอง
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอดเวียงสระ
จุดจอดตลาดนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอดบ้านหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
จุดจอดแยกสวนผัก
จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
จุดจอดเขาพระทอง
จดุจอดหนองบัว
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดโพธิ์ทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดแยกเอเชีย
จุดจอดท่าแค
จุดจอดนาโหนด
จุดจอด อ.เขาชัยสน
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
จุดจอดป่าบอน
แยกคูหา
จุดจอด อ.รัตภูมิ
จุดจอดท่าชะมวง
จุดจอด ต.นาสีทอง
จุดจอด ต.เขาพระ
จุดจอด อ.ควนกาหลง
จุดจอดควนโดน
จุดจอดฉลุง
จุดจอดบิ๊กซี สตูล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:15 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
แยกแม่กลอง
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
วิสัย/สวี
เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอดแยกละแม
จุดจอด อ.ท่าชนะ
จุดจอด อ.ไชยา
จุดจอดแยกพุนพิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดจอดบ้านใน
จุดจอดเขาหัวช้าง
จุดจอดคลองเหลง
จุดจอดสิชล
จุดจอดต้นเหลียง
จุดจอดหัวแรด
จุดจอดบ้านหิน
แยกดอนไคร
จุดจอดสระแก้ว
จุดจอดท่าศาลา
จุดจุดวลัยลักษณ์
จุดจอดป้อมหน้าทับ
จุดจอดน้ำแคบ
แยกเบญ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:20 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:50 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 62 กรุงเทพฯ - ขนอม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
แยกแม่กลอง
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
วิสัย/สวี
เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ
จุดจอด อ.หลังสวน
จุดจอดแยกละแม
จุดจอด อ.ไชยา
จุดจอด อ.ท่าชนะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดจอดดอนสัก
จุดจอดท่าเรือเฟอรี่(ดอนสัก)
จุดจอดน้ำตกโฉ
จุดจอด อ.ขนอม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 984 กรุงเทพฯ - ตรัง - สตูล

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
แยกแม่กลอง
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอดเวียงสระ
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอดบ้านหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดกะปาง
จุดจอดห้วยยอด
จุดจอดแยกอันดามัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจอดย่านตาขาว
จุดจอดบ้านนา
จุดจอดปะเหรียน
จุดจอดวังตง
จุดจอด ต.สุโละ
จุดจอดทุ่งยาว
จุดจอดทุ่งหว้า
จุดจอดละงู
จุดจอดท่าแพ
จุดจอดฉลุง
จุดจอดบิ๊กซี สตูล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:45 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 984 กรุงเทพฯ - ตรัง

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
แยกแม่กลอง
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอดเวียงสระ
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอดบ้านหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดกะปาง
จุดจอดห้วยยอด
จุดจอดแยกอันดามัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 998 กรุงเทพฯ - ทุ่งสง - ชะอวด - บ่อล้อ - เชียรใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์
แยกแม่กลอง
จุดจอด สมุทรสงคราม
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
จุดจอดปราณบุรี
จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
จุดจอดแยกนาสาร
จุดจอดแยกบ้านส้อง
จุดจอดบ้านหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
จุดจอดแยกสวนผัก
จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ
จุดจอด อ.ชะอวด
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจอด อ.เชียรใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:40 รถบัส ม.1 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอดนาพรุ
หน้าตลาดแม่กิ้มส้อง
จุดจอดป้อมหน้าทับ
จุดจอดท่าศาลา
แยกดอนไคร
จุดจอดกำนันเลี้ยง
จุดจอดบ้านหิน
จุดจอดต้นเหลียง
จุดจอดสิชล
จุดจอดทุ่งคา
จุดจอดบ้านใน
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:50 รถบัส ม.4 กพ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส ม.1 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 981 ปากพนัง - กรุงเทพฯ (หมอชิต)

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอดนาพรุ
หน้าตลาดแม่กิ้มส้อง
จุดจอดป้อมหน้าทับ
จุดจอดท่าศาลา
แยกดอนไคร
จุดจอดกำนันเลี้ยง
จุดจอดบ้านหิน
จุดจอดต้นเหลียง
จุดจอดสิชล
จุดจอดทุ่งคา
จุดจอดบ้านใน
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 62 ขนอม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ขนอม
จุดจอดดอนสัก
จุดจอดบ้านใน
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 984 ตรัง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจอด อ.กันตัง
จุดจอดห้วยนาง
จุดจอดห้วยยอด
จุดจอดแยกอันดามัน
จุดจอดกะปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่
จุดจอดบ้านหนองดี
จุดจอดเพชรบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 984 สตูล - ตรัง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจอดบิ๊กซี สตูล
จุดจอดฉลุง
จุดจอดท่าแพ
จุดจอดละงู
จุดจอดทุ่งหว้า
จุดจอดทุ่งยาว
จุดจอดบ้านนา
จุดจอดห้วยนาง
จุดจอดห้วยยอด
จุดจอดย่านตาขาว
จุดจอดแยกอันดามัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจอด อ.กันตัง
จุดจอดกะปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่
จุดจอดบ้านหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดมหาชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม.4 พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 988 สตูล - พัทลุง - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจอดบิ๊กซี สตูล
จุดจอด อ.ควนกาหลง
จุดจอดฉลุง
จุดจอดควนโดน
จุดจอด ต.นาสีทอง
จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดโพธิ์ทอง
จุดจอดป่าพยอม
จุดจอดไม้เสียบ
จุดจอด อ.จุฬาภรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่
จุดจอดบ้านหนองดี
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจอดทางหลวงประจวบ
จุดจอดเพชรบุรี
จุดจอดมหาชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
15:10 รถบัส ม.4 ข เคาน์เตอร์ / ออนไลน์