ตารางเวลาเดินรถ / ศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์ ศรีตรังทัวร์


รูปศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์ เป็นบริษัทที่มีรถบัสปรับอากาศโดยสาร รถของบริษัท ศรีตรังทัวร์โดยสารระหว่าง หาดใหญ่, ภูเก็ต, นราธิวาส, สงขลา และตรัง ภายในรถของศรีตรังทัวร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ WIFI ด้านในมีพื้นที่กว้างขวาง ที่นั่งสามารถปรับเอนได้ มีอาหารว่าง น้ำดื่มให้บริการ มีจุดแวะพัก 1 จุด เพื่อรับประทานอาหารและทำธุระส่วนตัว

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง ศรีตรังทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ ศรีตรังทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ศรีตรังทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.หาดใหญ่ ถนนทุ่งเสา 2 ซอย 12 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ตารางเวลาเดินรถ ศรีตรังทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 763 นครศรีธรรมราช - สุไหงโกลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจอด อ.หัวไทร
จุดจอดรถสี่แยกระโนด
จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ม.1

เส้นทาง 746 ภูเก็ต - สุไหงโกลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจอดอนุสาวรีย์
จุดจอดตลาดเมืองถลาง
จุดจอด อ.ถลาง
จุดจอด อ.ถลางใหม่
ป้อมตำรวจเมืองใหม่
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด
จุดจอด อ.อ่าวลึก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
จุดจอด อ.คลองท่อม
จุดจอดลิกไนท์
ห้วยน้ำขาว
คลองพล
ทรายขาว
ควรกุน
คลองชี
นาวง
ต้นโพธิ์
จุดจอดแยกอันดามัน
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
บ้านนาโยง
จุดจอดคลองหมวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
สำโรง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
จุดจอด อ.เทพา
จุดจอดแยกดอนยาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
พระพุฒ
จุดจอด อ.ยะหริ่ง
จุดจอดกะลาพอ
จุดจอดปาลัส
จุดจอด บ้านเจาะกือแย
จุดจอดสายบุรี
จุดจอดต้นไทร
จุดจอด อ.บาเจาะ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
05:00 รถบัส ม.1
06:00 รถบัส ม.1
08:00 รถบัส ม.1
20:00 รถบัส ม.4 ข

เส้นทาง 443 ภูเก็ต - หาดใหญ่

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจอดอนุสาวรีย์
จุดจอดตลาดเมืองถลาง
จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
จุดจอด อ.ถลางใหม่
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย
กระโสม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด
จุดจอด อ.อ่าวลึก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
จุดจอด อ.คลองท่อม
คลองพล
ห้วยน้ำขาว
ทรายขาว
ควรกุน
คลองชี
นาวง
จุดจอดห้วยยอด
จุดจอดแยกอันดามัน
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
บ้านนาโยง
จุดจอดคลองหมวย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ม.1
09:30 รถบัส ม.1
10:30 รถบัส ม.1
11:30 รถบัส ม.1
12:30 รถบัส ม.1
19:30 รถบัส ม.1
21:30 รถบัส ม.4 ข
21:45 รถบัส ม.1 ก

เส้นทาง 763 สุไหงโกลก - นครศรีธรรมราช

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย
จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ
จุดจอดรถสี่แยกระโนด
จุดจอด อ.หัวไทร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ม.1

เส้นทาง 443 หาดใหญ่ - ภูเก็ต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
ท่ามิหรำ (โคนมเก่า)
จุดจอดคลองหมวย
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
จุดจอดห้วยยอด
นาวง
คลองชี
ควรกุน
ทรายขาว
คลองพล
จุดจอด อ.คลองท่อม
จุดจอด อ.เหนือคลอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจอด อ.อ่าวลึก
จุดจอด อ.ทับปุด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย
จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่
จุดจอด อ.ถลางใหม่
จุดจอดตลาดเมืองถลาง
จุดจอดอนุสาวรีย์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ม.1
09:30 รถบัส ม.1
10:30 รถบัส ม.1
11:45 รถบัส ม.1
13:00 รถบัส ม.1
18:00 รถบัส ม.1
19:30 รถบัส ม.1 ก
21:30 รถบัส ม.4 ข

เส้นทาง 746 สุไหงโกลก - สงขลา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
จุดจอด อ.บาเจาะ
จุดจอดต้นไทร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
จุดจอดปาลัส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
13:30 รถบัส ม.2 746-1


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
เบอร์โทร 08-6476-8287

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
เบอร์โทร 08-6476-8285

บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
เบอร์โทร 0-7521-8309, 091-0434312

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง