ตารางเวลาเดินรถ / ไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์ ไทยสงวนทัวร์


รูปไทยสงวนทัวร์

ไทยสงวนทัวร์ ให้บริการรถโดยสารระหว่าง กรุงเทพฯ นครพนม(ธาตุพนม) รถโดยสารของ ไทยสงวนทัวร์ เป็นรถบัสปรับอากาศมีห้องน้ำบนรถ มีโทรทัศน์แอลซีดีในรถโดยสาร มีช่องเก็บสัมภาระ สามารถเหยียดขาได้ มีที่พักเท้า มีอาหารว่าง น้ำ และผ้าห่มให้บริการตลอดการเดินทาง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง ไทยสงวนทัวร์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ ไทยสงวนทัวร์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน ไทยสงวนทัวร์

เลขที่ 28, ตำบล กุดชุม อำเภอ กุดชุม ยโสธร 35140

ตารางเวลาเดินรถ ไทยสงวนทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 86 ล่อง(ป) ธาตุพนม-กุดชุม-กทม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
จุดจอดบ้านดอนสวรรค์
จุดจอด ต.คำป่าหลาย
จุดจอดบ้านสามขา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจอด ต.กุดแห่
จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจอดเลิงนกทาเก่า
จุดจอดภูกลอย
จุดจอด ต.คำเตย
จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจอดบ้านโคกยาว
จุดจอด อ.ทรายมูล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอดสระบุรี
จุดจอดรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:30 รถบัส ม.1 ขพ

เส้นทาง 86 ขึ้น กทม-กุดชุม-ธาตุพนม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจอด ต.ประทาย
กม.0
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอดสุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ทรายมูล
จุดจอดทุ่งแต้
จุดจอดห้วยแก้ง
จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจอดซ่งแย้
จุดจอด ต.คำเตย
จุดจอดสามแยกภูกลอย
ไทยเจริญ
จุดจอดเลิงนกทาเก่า
จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจอด ต.กุดแห่
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจอดคำอาฮวน
จุดจอดดงมัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
จุดจอดบ้านสามขา
จุดจอดคำป่าหลาย
จุดจอดบ้านดอนสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:50 รถบัส ม.1 ข


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
เบอร์โทร 0-2936-0582

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
เบอร์โทร 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
เบอร์โทร 08-1876-7959

จุดจอดหนองสามสี
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
เบอร์โทร 08-1718-2216

จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
เบอร์โทร 08-7443-3003

จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
เบอร์โทร 08-4955-9374, 08-6720-0170

จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
เบอร์โทร 08-7431-0483

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
เบอร์โทร 08-2876-8495, 08-5769-3211

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
เบอร์โทร 08-9278-8994

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
เบอร์โทร 08-0601-7362

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
เบอร์โทร 08-1421-4746

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง