ตารางเวลาเดินรถ / ไทยศรีราม อุบล

จองตั๋วไทยศรีราม อุบล

ตารางเวลาเดินรถ ไทยศรีราม อุบล ไทยศรีราม อุบล


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 931-A ปากตะพาน-อุบล(รถตู้)

จุดบริการ
จุดจอดปากแซง
จุดจอด ตม.ปากแซง
จุดจอด อ.เขมราฐ
จุดจอดจำปาศักดิ์
สถานีขนส่งย่อย เดอะสเตชั่นชลบุรี
จุดจอดท่าเรือแหลมบาลีฮาย
จุดจอดระยอง(ไทยศรีรามทัวร์)
จุดจอดชะอำ(ไทยศรีรามทัวร์)
จุดจอดหัวหิน(ไทยศรีรามทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดอู่ไทยศรีรามทัวร์ ตลิ่งชัน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดสาละวัน(โรงแรมโฟนไซ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 931-A อุบล-ปากตะพาน

จุดบริการ
จุดจอดจำปาศักดิ์
จุดจอดปากเซ
จุดจอดปากแซง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 931 กรุงเทพ - ม่วงสามสิบL

จุดบริการ
จุดจอดอู่ไทยศรีรามทัวร์ ตลิ่งชัน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
จุดจอดมหาชนะชัย
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอดแยก อ.พนา (ไทยศรีราม)
จุดจอดปากแซง
จุดจอด ตม.ปากแซง
จุดจอดบ้านปากตะพาน(ไทยศรีราม)
จุดจอดนาปง
จุดจอดสาละวัน(โรงแรมโฟนไซ)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 931 กรุงเทพ-เขื่องใน-อุบลL

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีเดินรถรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอด ต.ประทาย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
จุดจอดมหาชนะชัย
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
จุดจอดเขื่องใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดวังเตา (ไทยศรีราม)
จุดจอดจำปาศักดิ์
จุดจอดปากเซ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:15 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 931 Lอุบล-กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดจำปาศักดิ์
จุดจอดวังเตา (ไทยศรีราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จุดจอดเขื่องใน
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดมหาชนะชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดอู่ไทยศรีรามทัวร์ ตลิ่งชัน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 931 Lม่วงสามสิบ - กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดสาละวัน(โรงแรมโฟนไซ)
จุดจอดนาปง
จุดจอดบ้านปากตะพาน(ไทยศรีราม)
จุดจอด ตม.ปากแซง
จุดจอดปากแซง
จุดจอดแยก อ.พนา (ไทยศรีราม)
จุดจอดม่วงสามสิบ
จุดจอดเขื่องใน
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านกอก
จุดจอดข้างโรงเรียนบ้านแคนใหญ่
จุดจอดคำเขื่อนแก้ว
จุดจอดมหาชนะชัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
จุดจอดเกษตรวิสัย
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2
จุดจอดชะอำ(ไทยศรีรามทัวร์)
จุดจอดหัวหิน(ไทยศรีรามทัวร์)
สถานีขนส่งย่อย เดอะสเตชั่นชลบุรี
จุดจอดท่าเรือแหลมบาลีฮาย
จุดจอดระยอง(ไทยศรีรามทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดอู่ไทยศรีรามทัวร์ ตลิ่งชัน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
14:00 รถบัส ม.1พ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์