ตารางเวลาเดินรถ / วัฒนสาครทัวร์

จองตั๋ววัฒนสาครทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ วัฒนสาครทัวร์ วัฒนสาครทัวร์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก
เบอร์โทร 02-9363353

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย
จุดจอดเกษตรวิสัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจอด อ.หัวตะพาน
สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตระการพืชผล
จุดจอด อ.น้ำขุ่น
จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่
จุดจอด อ.โพธิ์ไทรใหม่
จุดจอดสองคอน
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
จุดจอด อ.โขงเจียม
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:40 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:10 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:15 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:00 รถบัส ป.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์