ตารางเวลาเดินรถ / เชิดชัยทัวร์

จองตั๋วเชิดชัยทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ เชิดชัยทัวร์ เชิดชัยทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 18 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

จุดบริการ
อู่เชิดชัย (บางเขน)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดบ้านสลกบาตร
จุดจอดอ.คลองขลุง
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอดป้อมบ้านตาก
จุดจอด อ.สามเงา
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอดดอยติ
เกาะคา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 957 กรุงเทพฯ - แม่สาย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
จุดจอดงาว(ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลงาว)
จุดจอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ติดหอนัมเบอร์วัน)
จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2
จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก)
จุดจอดห้วยไคร้
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
17:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 956 กรุงเทพฯ - แม่สอด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดบ้านสลกบาตร
จุดจอดอ.คลองขลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 958 กรุงเทพฯ - พิจิตร

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
จุดจอดอำเภอตากฟ้า(ทางแยก)
จุดจอดทางแยกอำเภอไพศาลี
จุดจอดอำเภอหนองบัว
จุดจอดบ้านเขาทราย
จุดจอดอำเภอทับคล้อ
จุดจอด อ.ตะพานหิน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 912 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอดวัดโบสถ์(ตรงข้ามโรงบาลวัดโบสถ์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 913 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 100 กรุงเทพฯ - สุโขทัย - อุตรดิตถ์

จุดบริการ
อู่เชิดชัย (บางเขน)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดแมคโดนัลด์ ม.กรุงเทพ
จุดจอดนวนคร
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอดคีรีมาศ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดสวรรคโลก
จุดจอด อ.ศรีสัชนาลัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 18 เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)
เกาะคา
จุดจอดดอยติ
จุดจอด อ.สบปราบ
จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)
จุดจอดอ.เถิน
จุดจอด อ.สามเงา
จุดจอดป้อมบ้านตาก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอดอ.คลองขลุง
จุดจอดบ้านสลกบาตร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 957 แม่สาย - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
จุดจอดห้วยไคร้
จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ตรงข้ามไปรษณีย์แม่กา)
จุดจอดตรงข้ามมหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ติดหอนัมเบอร์วัน)
จุดจอดงาว(ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลงาว)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 956 แม่สอด - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จุดจอด อ.วังเจ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอดอ.คลองขลุง
จุดจอดบ้านสลกบาตร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:20 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 958 พิจิตร - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
จุดจอด อ.ตะพานหิน
จุดจอดอำเภอทับคล้อ
จุดจอดบ้านเขาทราย
จุดจอดอำเภอหนองบัว
จุดจอดทางแยกอำเภอไพศาลี
จุดจอดอำเภอตากฟ้า(ทางแยก)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:50 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 913 พิษณุโลก - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
16:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 912 อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอดวัดโบสถ์(ตรงข้ามโรงบาลวัดโบสถ์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 100 อุตรดิตถ์ - สุโขทัย - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
จุดจอด อ.ศรีสัชนาลัย
จุดจอดสวรรคโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดคีรีมาศ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์