ตารางเวลาเดินรถ / เชิดชัยทัวร์

เชิดชัยทัวร์ เชิดชัยทัวร์


รูปเชิดชัยทัวร์

เชิดชัยทัวร์  เป็น 1 ในบริษัทเดินรถที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งโดยให้บริการรถโดยสารระหว่าง  กรุงเทพฯ(หมอชิต)ไปยังภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่สาย แม่สอด พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

         

รถโดยสารของ เชิดชัยทัวร์ เป็นบัสปรับอากาศมีห้องน้ำบนรถ(บางเส้นทาง) และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาหารว่าง(เบอร์เกอร์แมคโดนัลบางเส้นทาง) และทางบริษัทได้เปิดช่องทางจำหน่ายตั๋วผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดยสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันออกเดินทางผู้โดยสารต้องมาถึงเคาน์เตอร์ เชิดชัยทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกรถ

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน เชิดชัยทัวร์

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ตารางเวลาเดินรถ เชิดชัยทัวร์ (ภาคเหนือ)


ตารางเวลาเดินรถ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
20:00 รถบัส ป.1
20:20 รถบัส ป.1

เส้นทาง 909 กรุงเทพ - เชียงราย

จุดบริการ
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
จุดจอดงาว(ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลงาว)
จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ศาลาป่าไม้)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
19:30 รถบัส ป.1

เส้นทาง 957 กรุงเทพฯ - แม่สาย

จุดบริการ
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
จุดจอดงาว(ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลงาว)
จุดจอดมหาวิทยาลัยพะเยา(ศาลาป่าไม้)
จุดจอดแม่จัน (ข้างร้านคลังยาฟาร์มฮัก)
จุดจอดห้วยไคร้
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:30 รถบัส ป.1
20:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 958 กรุงเทพฯ - พิจิตร

จุดบริการ
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
จุดจอดอำเภอตากฟ้า(ทางแยก)
จุดจอดทางแยกอำเภอไพศาลี
จุดจอดหนองบัว (ติดข้าวต้มเต็ง1)
จุดจอดอำเภอทับคล้อ
จุดจอด อ.ตะพานหิน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
12:00 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
10:30 รถบัส ป.1
19:30 รถบัส ป.1
20:00 รถบัส ป.1
20:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
12:30 รถบัส ป.1
17:30 รถบัส ป.1
20:00 รถบัส ป.1
20:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
11:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
17:00 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
16:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ป.1
20:20 รถบัส ป.1

เส้นทาง 958 พิจิตร - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ตะพานหิน
จุดจอดอำเภอทับคล้อ
จุดจอดหนองบัว (ติดข้าวต้มเต็ง1)
จุดจอดทางแยกอำเภอไพศาลี
จุดจอดอำเภอตากฟ้า(ทางแยก)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:50 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
16:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ป.1
20:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:30 รถบัส ป.1


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 055-986311

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 098-1944256,081-6748724

จุดจอด ม.นเรศวร
จุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
เบอร์โทร 086-9335695

จุดจอดวัดโสถ์
จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
เบอร์โทร 085-2940690

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 055-403717

จุดจอดสลกบาตร
จุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
เบอร์โทร 094-7611986

จุดจอดคลองขลุง
จุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
เบอร์โทร 086-9334688

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 094-7122646

จุดจอดวังเจ้า
จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
เบอร์โทร 086-4170447

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 062-9473206

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 089-7089448

จุดจอดตากฟ้า
จุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
เบอร์โทร 096-8501436

จุดจอดไพรศาลี
จุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
เบอร์โทร 083-4894197

จุดจอดหนองบัว
จุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
เบอร์โทร 087-2002825

จุดจอดเขาทราย
จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
เบอร์โทร 081-4756208

จุดจอดทับคล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วทับคล้อ
เบอร์โทร 089-6399937

จุดจอดตะพานหิน
จุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
เบอร์โทร 084-1609889

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 062-5549235

จุดจอด ม.พะเยา1
จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน ม.พะเยา1
เบอร์โทร 084-6112866

จุดจอด ม.พะเยา2
จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างข้างบ้านพักสุริยะ ม.พะเยา2
เบอร์โทร 061-8107963

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 085-0361092

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 089-8137721

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 080-0525455

จุดจอดพรานกระต่าย
จุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
เบอร์โทร 063-4831816

จุดจอดคีรีมาศ
จุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
เบอร์โทร 099-2433879,096-8539695

จุดจอดศรีสำโรง
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
เบอร์โทร 099-4235854

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
เบอร์โทร 091-8606090

จุดจอดสวรรคโลก
จุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
เบอร์โทร 089-7041247

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
เบอร์โทร 061-0303434