ตารางเวลาเดินรถ / ชุมแพทัวร์

จองตั๋วชุมแพทัวร์

ตารางเวลาเดินรถ ชุมแพทัวร์ ชุมแพทัวร์


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดปากช่อง
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.บ้านค่าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แก้งคร้อ
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 กรุงเทพฯ-คอนสาร-ภูผาม่าน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดปากช่อง
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.บ้านค่าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แก้งคร้อ
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดบ้านหัน
จุดจอด อ.คอนสาร
จุดจอด อ.ภูผาม่าน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สำนักงานชุมแพทัวร์
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แก้งคร้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอดปากช่อง
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 ภูผาม่าน-คอนสาร-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.ภูผาม่าน
จุดจอด อ.คอนสาร
จุดจอดบ้านหัน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แก้งคร้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์