ตารางเวลาเดินรถ / มณฑ์สิริแทรเวล

จองตั๋วมณฑ์สิริแทรเวล

ตารางเวลาเดินรถ มณฑ์สิริแทรเวล มณฑ์สิริแทรเวล


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก(จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D6
เบอร์โทร 085-264-5544

สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
เบอร์โทร 085-264-5544

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 9918 กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
จุดจอด พระแท่น
จุดจอดดอนโพลง
จุดจอดดอนตาลเสี้ยน
จุดจอดปลักเขว้า
จุดจอดหนองกระทุ่ม
จุดจอดหนองศาลา
จุดจอด อ.กำแพงแสน
จุดจอด อ.บางเลน
จุดจอดนพวงศ์
จุดจอด อ.บางใหญ่
จุดจอดแคราย
จุดจอดรัตนาธิเบศร์
จุดจอดพันธุ์ทิพย์พลาซ่างามวงศ์วาน
จุดจอดนครชัยแอร์
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9918 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอด อ.บางเลน
จุดจอด อ.กำแพงแสน
จุดจอด พระแท่น
จุดจอด อ.พนมทวน
จุดจอดลาซาล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์