ตารางเวลาเดินรถ / มณฑ์สิริแทรเวล

มณฑ์สิริแทรเวล มณฑ์สิริแทรเวล


รูปมณฑ์สิริแทรเวล

มณฑ์สิริแทรเวล เป็นบริษัทรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยสารระหว่าง กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ,กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี เป็นสถานีขนส่งสายเหนือในเขตกรุงเทพฯ เขตจตุจักร มีบริการรถตู้ทัวร์ที่สะดวกสบายระหว่าง กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี สามารถรองรับได้สูงสุด 13 ที่นั่ง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง มณฑ์สิริแทรเวล เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ มณฑ์สิริแทรเวล

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน มณฑ์สิริแทรเวล

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

ตารางเวลาเดินรถ มณฑ์สิริแทรเวล


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 9918 กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดห้วยน้ำใส
จุดจอดวังสารภี
จุดจอดเซเว่นหนองขาว
จุดจอดทุ่งสมอ
จุดจอดดอนโพลง
จุดจอดดอนตาลเสี้ยน
จุดจอดปลักเขว้า
จุดจอดหนองลาน
จุดจอดหนองกระทุ่ม
จุดจอดหนองจิก
จุดจอดหนองศาลา
จุดจอดรางกระเบา
จุดจอดรางพิกุล
จุดจอดไผ่คอกวัว
จุดจอดนพวงศ์
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
จุดจอดเซ็นทรัลเวสเกต
จุดจอดตลาดบีบี บางใหญ่
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าบางพลู
จุดจอดศูนย์ราชการนนท์
จุดจอดแคราย
จุดจอดรัตนาธิเบศร์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
05:00 รถมินิบัส ม.2
08:00 รถมินิบัส ม.2
10:00 รถมินิบัส ม.2
12:00 รถมินิบัส ม.2
14:00 รถมินิบัส ม.2
16:00 รถมินิบัส ม.2
18:00 รถมินิบัส ม.2

เส้นทาง 9918 กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี

จุดบริการ
จุดจอดสถานีวัดเสมียนนารี
จุดจอดแคราย
จุดจอดศูนย์ราชการนนท์
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าบางพลู
จุดจอดตลาดบีบี บางใหญ่
จุดจอดเซ็นทรัลเวสเกต
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่
จุดจอดวัดลาดปลาดุก
จุดจอดบางบัวทอง แยกไทรน้อย
จุดจอดนพวงศ์
จุดจอดไผ่คอกวัว
จุดจอดรางพิกุล
จุดจอดรางกระเบา
จุดจอดหนองศาลา
จุดจอดหนองจิก
จุดจอดหนองกระทุ่ม
จุดจอดหนองลาน
จุดจอดลาซาล
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
05:00 รถมินิบัส ม.2
07:00 รถมินิบัส ม.2
09:00 รถมินิบัส ม.2
11:00 รถมินิบัส ม.2
13:00 รถมินิบัส ม.2
15:00 รถมินิบัส ม.2
17:00 รถมินิบัส ม.2


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)
อาคาร D ช่อง D6
เบอร์โทร 085-264-5544

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
เบอร์โทร 085-264-5544