ตารางเวลาเดินรถ / พิษณุโลกยานยนต์

จองตั๋วพิษณุโลกยานยนต์

ตารางเวลาเดินรถ พิษณุโลกยานยนต์ พิษณุโลกยานยนต์


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54
เบอร์โทร 02-9362924 , 02-9362925

สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
บริษัท
เบอร์โทร 055-302021 , 055-302022

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 913 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
22:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอด อ.วังทอง
จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
จุดจอด ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอด เข็กน้อย( สะพานลอย สถานีตำรวจย่อยเข็กน้อย )
จุดจอด อ.เขาค้อ (ร้านเจมส์มาร์ท ตลาดทุ่งสมอ)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดประตูน้ำพระอินทร์ (หน้าร้าน ส.พาณิชย์)
จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
จุดจอด แยกบ้านกง (ตรงข้ามที่ว่าการ อ.กงไกรลาศ)
จุดจอด ต.บ้านสวน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอด อ.เขาค้อ (ร้านเจมส์มาร์ท ตลาดทุ่งสมอ)
จุดจอด เข็กน้อย( สะพานลอย สถานีตำรวจย่อยเข็กน้อย )
จุดจอดบ้านแยง
จุดจอด ตลาดทรัพย์ไพรวัลย์
จุดจอดค่ายสฤษดิ์เสนา
จุดจอด อ.วังทอง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
23:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอด แยกบ้านกง (ตรงข้ามที่ว่าการ อ.กงไกรลาศ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
11:15 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส VIP 32 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์