ตารางเวลาเดินรถ / พิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์ พิษณุโลกยานยนต์


รูปพิษณุโลกยานยนต์

พิษณุโลกยานยนต์ เดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก , กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ , กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย โดยรถของ พิษณุโลกยานยนต์ เป็นรถทัวร์ 2 ชั้น ที่นั่งแบบ 2-2 โดยภายในรถจะมีที่พักเท้าที่สามารถเก็บได้ ไม่มีที่ชาร์จ USB มีที่เก็บของด้านบน มีน้ำ อาหารว่าง และ ผ้าห่มให้บริการระหว่างการเดินทาง

พิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการจองหรือซื้อตั๋วออนไลน์ทาง พิษณุโลกยานยนต์ เปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายได้ที่ www.busandvan.com หรือผ่านช่องทางไลน์ https://lin.ee/m2m8EuC และในวันเดินทางผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง หรือ เวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาที เพื่อมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของ พิษณุโลกยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน พิษณุโลกยานยนต์

176 24 ถ. พิชัยสงคราม ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ตารางเวลาเดินรถ พิษณุโลกยานยนต์


ตารางเวลาเดินรถ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
09:00 รถบัส ป.1
16:00 รถบัส ป.1
19:00 รถบัส ป.1
22:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
11:00 รถบัส ป.1
21:00 รถบัส ป.1

เส้นทาง 965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
07:00 รถบัส ป.1
12:00 รถบัส VIP 32
14:00 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:00 รถบัส ป.1
21:00 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
08:30 รถบัส ป.1
15:45 รถบัส ป.1
20:30 รถบัส ป.1
23:30 รถบัส ป.1

รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน
11:15 รถบัส ป.1
17:00 รถบัส ป.1
21:00 รถบัส VIP 32


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 41-42
เบอร์โทร 02-9362924 , 02-9362925

สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
บริษัท
เบอร์โทร 055-302021 , 055-302022

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง