จองตั๋ว

ตารางเวลาเดินรถ


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 9941 เอกมัย - ศรีราชา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:40 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:40 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:20 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9946 ฟิวเจอร์ - ศรีราชา

จุดบริการ
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9945 หมอชิต - ศรีราชา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9942 สายใต้ - ศรีราชา

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:40 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9934 ศรีราชา - เอกมัย

จุดบริการ
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:40 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:20 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:40 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:20 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9933 ศรีราชา - ฟิวเจอร์

จุดบริการ
จุดจอดประตู 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดประตูงามวงศ์วาน 3 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:10 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9939 ศรีราชา - หมอชิต

จุดบริการ
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9940 ศรีราชา- สายใต้

จุดบริการ
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9938 ศรีราชา-สุวรรณภูมิ

จุดบริการ
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดสุวรรณภูมิ 1
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
06:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9943 สุวรรณภูมิ - ศรีราชา

จุดบริการ
จุดจอดสุวรรณภูมิ 1
จุดจอดตึกคอมชลบุรี
จุดจอดหนองมน (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดบางพระ (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
จุดจอดเซ็นทรัลศรีราชา
จุดจอดตึกคอมศรีราชา
จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักงานศรีราชาทัวร์)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส บัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์