ตารางเวลาเดินรถ / บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด(วินทัวร์)

จองตั๋วบริษัท สุโขทัยธานี จำกัด(วินทัวร์)

ตารางเวลาเดินรถ บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด(วินทัวร์) บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด(วินทัวร์)


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 100 กรุงเทพฯ - ศรีสัชนาลัย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอดอำเภอพรานกระต่าย(วินทัวร์ ติดเฮงลิสซิ่ง)
จุดจอด อ.คีริมาศ(วินทัวร์ ใกล้ต้นข้าวการเกษตร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดอำเภอศรีสำโรง(ใกล้ร้านงามดีไซน์)
จุดจอดอำเภอสวรรคโลก(วินทัวร์ติดกับคลินิกครอบครัวฟันดี)
จุดจอดบ้านท่าชัย
จุดจอดอำเภอศรีสัชนาลัย(ใกล้ธนาคารกรุงไทย)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 912 กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (นวนคร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 965 กรุงเทพฯ - ลานหอย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
จุดจอดอำเภอกงไกรลาศ(แยกกงไกรลาศติดร้านขายยาเจริญชัย)
จุดจอดตำบลบ้านสวน(วินทัวร์ใกล้เฮงลิสซิ่ง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดตำบลเมืองเก่า(วินทัวร์ใกล้เมืองเก่าสังฆภันณ์หีบศพ)
จุดจอดบ้านลานหอย(วินทัวร์ห่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านด่านลานหอย800เมตร)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 100H กรุงเทพฯ - ทุ่งเสลี่ยม

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จุดจอดอำเภอพรานกระต่าย(วินทัวร์ ติดเฮงลิสซิ่ง)
จุดจอด อ.คีริมาศ(วินทัวร์ ใกล้ต้นข้าวการเกษตร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดแยกดอนโก(วินทัวร์ตรงข้ามป้อมสายตรวจราวต้นจันทร์)
จุดจอดบ้านขอนซุง(ห่างจากเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง800เมตร)
จุดจอดบ้านสามหลัง(ใกล้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม)
จุดจอดบ้านแม่ทุเลา(วินทัวร์ร้านยุวดีมินิมาร์ท)
ุจุดจอดอำเภอทุ่งเสลี่ยม(วินทัวร์ตรงข้ามชาโดว์คอฟฟี่)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
21:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 965 ลานหอย - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดบ้านลานหอย(วินทัวร์ห่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านด่านลานหอย800เมตร)
จุดจอดตำบลเมืองเก่า(วินทัวร์ใกล้เมืองเก่าสังฆภันณ์หีบศพ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอดตำบลบ้านสวน(วินทัวร์ใกล้เฮงลิสซิ่ง)
จุดจอดอำเภอกงไกรลาศ(แยกกงไกรลาศติดร้านขายยาเจริญชัย)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 100 ศรีสัชนาลัย - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดอำเภอศรีสัชนาลัย(ใกล้ธนาคารกรุงไทย)
จุดจอดบ้านท่าชัย
จุดจอดอำเภอสวรรคโลก(วินทัวร์ติดกับคลินิกครอบครัวฟันดี)
จุดจอดอำเภอศรีสำโรง(ใกล้ร้านงามดีไซน์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอด อ.คีริมาศ(วินทัวร์ ใกล้ต้นข้าวการเกษตร)
จุดจอดอำเภอพรานกระต่าย(วินทัวร์ ติดเฮงลิสซิ่ง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:50 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 100H ทุ่งเสลี่ยม - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
ุจุดจอดอำเภอทุ่งเสลี่ยม(วินทัวร์ตรงข้ามชาโดว์คอฟฟี่)
จุดจอดบ้านแม่ทุเลา(วินทัวร์ร้านยุวดีมินิมาร์ท)
จุดจอดบ้านสามหลัง(ใกล้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งเสลี่ยม)
จุดจอดบ้านขอนซุง(ห่างจากเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง800เมตร)
จุดจอดแยกดอนโก(วินทัวร์ตรงข้ามป้อมสายตรวจราวต้นจันทร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
จุดจอด อ.คีริมาศ(วินทัวร์ ใกล้ต้นข้าวการเกษตร)
จุดจอดอำเภอพรานกระต่าย(วินทัวร์ ติดเฮงลิสซิ่ง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
19:40 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 912 อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร (ตรงสะพานลอยศาลาพักผู้โดยสาร)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จุดจอดท่ารถเพชรประเสริฐ (นวนคร)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส ป.1 พิเศษ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถบัส ป.1 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์