จองตั๋วซันบัส

ตารางเวลาเดินรถ ซันบัส ซันบัส


เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
เบอร์โทร 0-2936-3993 , 096-7017251

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส
เบอร์โทร 086-7586111 , 042-033188

เชียงคาน
ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน
เบอร์โทร 089-8402295

จุดจอดแก้งคร้อ
จุดขายตั๋วซันบัส แก้งคร้อ
เบอร์โทร 080-0434306 , 044-882735

จุดจอดภูเขียว
จุดขายตั๋วซันบัส ภูเขียว
เบอร์โทร 086-8703946

จุดจอดหนองหิน
จุดขายตั๋วซันบัส หนองหิน
เบอร์โทร 042-852224 , 091-0798391

วังสะพุง
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส วังสะพุง
เบอร์โทร 042-841519 , 062-7455767

จุดจอดบ้านธาตุ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บ้านธาตุ
เบอร์โทร 042-854027

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจำหน่ายตั๋วซันบัส บขส.ชัยภูมิ
เบอร์โทร 044-838008

ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดหนองแค
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดปากช่อง
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอดบ้านแปรง (ข้างโรงเรียนบ้านแปรง)
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.บ้านค่าย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอดแก้งคร้อ
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดผานกเค้า
จุดจอด ต.ตาดข่า
จุดจอดตลาดหนองหิน
จุดจอดวังสะพุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
จุดจอดบ้านธาตุ
จุดจอดเชียงคาน
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 กรุงเทพฯ-เลย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดโลตัสสระบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดปากช่อง
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอดบ้านแปรง (ข้างโรงเรียนบ้านแปรง)
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.ละหาน
จุดจอด ต.โนนจาน
จุดจอด ต.บ้านค่าย
สำนักงานบริษัท ซันบัส จำกัด (ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า))
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอดแก้งคร้อ
จุดจอดหนองคัน
จุดจอด บ.บัวพักเกวียน
จุดจอดภูเขียว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดผานกเค้า
จุดจอดห้วยส้ม
จุดจอดภูกระดึง
จุดจอด ต.ตาดข่า
จุดจอดตลาดหนองหิน
จุดจอด ต.โคกขมิ้น
จุดจอดวังสะพุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
21:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
จุดจอดเชียงคาน
จุดจอดบ้านธาตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
จุดจอดวังสะพุง
จุดจอดตลาดหนองหิน
จุดจอด ต.ตาดข่า
จุดจอดผานกเค้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดภูเขียว
จุดจอดแก้งคร้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
จุดจอดปากช่อง
จุดจอดโลตัสสระบุรี
จุดจอดหนองแค
จุดจอดวังน้อย
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 29 เลย-กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เลย
จุดจอดวังสะพุง
จุดจอด ต.โคกขมิ้น
จุดจอดตลาดหนองหิน
จุดจอด ต.ตาดข่า
จุดจอดภูกระดึง
จุดจอดผานกเค้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
จุดจอดภูเขียว
จุดจอดแก้งคร้อ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
จุดจอด ต.บ้านค่าย
จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
จุดจอด อ.ด่านขุนทด
จุดจอดปากช่อง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
จุดจอดวังน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถบัส VIP 24 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์