ตารางเวลาเดินรถ / สุวรรณภูมิบูรพา

จองตั๋วสุวรรณภูมิบูรพา

ตารางเวลาเดินรถ สุวรรณภูมิบูรพา สุวรรณภูมิบูรพา


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 398 เกาะช้าง - พัทยา

จุดบริการ
จุดจอดเกาะช้าง (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
จุดจอดโลนลี่บีช
จุดจอดอ่าวใบลาน
จุดจอดบ้านบางเบ้า
จุดจอดเขานอก
จุดจอดสะพานคลองกอย
จุดจอดท่าเรือสะพานน้ำลึกเกาะกูด
ท่าเรือแหลมศอก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอดเขาไร่ยา
จุดจอดแยกบ้านเพ
จุดจอดสนามบินอู่ตะเภา
จุดจอดพัทยาใต้ (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 392 เกาะช้าง - สุวรรณภูมิ

จุดบริการ
จุดจอดเกาะช้าง (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
จุดจอดโลนลี่บีช
จุดจอดอ่าวใบลาน
จุดจอดบ้านบางเบ้า
จุดจอดเขานอก
จุดจอดสะพานคลองกอย
จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
จุดจอดท่าเรือสะพานน้ำลึกเกาะกูด
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอดเขาไร่ยา
ท่าเรือแหลมศอก
จุดจอดแยกบ้านเพ
จุดจอดพัทยาใต้ (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดถนนข้าวสาร (หน้าสตาร์บัค)
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 398 พัทยา-เกาะช้าง

จุดบริการ
จุดจอดพัทยาใต้ (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
จุดจอดแยกบ้านเพ
จุดจอดเขาไร่ยา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ท่าเรือแหลมศอก
จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
จุดจอดเกาะช้าง (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
จุดจอดโลนลี่บีช
จุดจอดอ่าวใบลาน
จุดจอดบ้านบางเบ้า
จุดจอดเขานอก
จุดจอดสะพานคลองกอย
จุดจอดท่าเรือสะพานน้ำลึกเกาะกูด
เกาะกูด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
08:00 รถตู้ รถตู้ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 400 พัทยา - อู่ตะเภา

จุดบริการ
จุดจอดพัทยาใต้ (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
จุดจอดสนามบินอู่ตะเภา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
09:30 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 392 สุวรรณภูมิ - เกาะช้าง

จุดบริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาออก)
จุดจอดถนนข้าวสาร (หน้าสตาร์บัค)
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดแยกบ้านเพ
จุดจอดเขาไร่ยา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
จุดจอดเกาะช้าง (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
จุดจอดท่าเรือแหลมงอบ
ท่าเรือแหลมศอก
จุดจอดอ่าวใบลาน
จุดจอดบ้านบางเบ้า
จุดจอดท่าเรือสะพานน้ำลึกเกาะกูด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:00 รถบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 400 อู่ตะเภา - พัทยา

จุดบริการ
จุดจอดสนามบินอู่ตะเภา
จุดจอดพัทยาใต้ (สำนักงานสุวรรณภูมิบูรพา)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
12:30 รถบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถบัส มินิบัส เคาน์เตอร์ / ออนไลน์