ตารางเวลาเดินรถ / เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ

จองตั๋วเกาะช้างกรุงเทพเดินรถ

ตารางเวลาเดินรถ เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 917 เอกมัย - ตราด

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
จุดจอดรถโดยสายขนาดเล็ก บางนา
จุดจอดชลบุรีบายพาส
จุดจอดบ้านสวน
จุดจอดสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอดแยกประแสร์
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก)
จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:15 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:15 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9908 หมอชิต - ตราด

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดปั๊มพีทีศรีนครินทร์
จุดจอดโลตัส โก เฟรช (สาขาหนองรี)
จุดจอดสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดแยกประแสร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก)
จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9908 ตราด - เซนทรัล (จัน) - หมอชิต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง)
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก)
จุดจอดเซ็นทรัล จันทบุรี
จุดจอดเขาไร่ยา
จุดจอดเนินสูง(อมรเภสัช)
จุดจอด ต.หนองคล้า
จุดจอดหนองสีงา (ร้านครัวป้าแรม)
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอดแยกประแสร์
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง
จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์(ทับช้าง)
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 917 ตราด - จันทบุรี - เอกมัย

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง)
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอดเขาไร่ยา
จุดจอดเนินสูง(อมรเภสัช)
จุดจอด ต.หนองคล้า
จุดจอดหนองสีงา (ร้านครัวป้าแรม)
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอดแยกประแสร์
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง
จุดจอดชลบุรีบายพาส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9908 ตราด - จันทบุรี - หมอชิต

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
จุดจอด ต.แสนตุ้ง
จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง)
จุดจอดท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
จุดจอดเขาไร่ยา
จุดจอดเนินสูง(อมรเภสัช)
จุดจอด ต.หนองคล้า
จุดจอดหนองสีงา (ร้านครัวป้าแรม)
จุดจอด อ.นายายอาม
จุดจอดแยกประแสร์
จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์)
จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์)
จุดจอดหนองใหญ่
จุดจอดสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง
จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์(ทับช้าง)
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถมินิบัส ม.2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์