ตารางเวลาเดินรถ / วัชรินทร์ทัวร์ ลพบุรี

จองตั๋ววัชรินทร์ทัวร์ ลพบุรี

ตารางเวลาเดินรถ วัชรินทร์ทัวร์  ลพบุรี วัชรินทร์ทัวร์ ลพบุรี


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 12 กรุงเทพฯ - ลพบุรี

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดวัดเสมียนนารีพระอารามหลวง(WRT)
จุดจอดป้ายรถเมล์(ม.เกษตรบางเขนถ.วิภาวดี)
จุดจอดวัดหลักสี่(WRTป้ายรถเมล์วัดหลักสี่)
จุดจอดสนามบินดอนเมือง
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จุดจอดป้ายรถเมล์บิ๊กซีนวนคร
จุดจอดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
จุดจอดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
จุดจอดเซเว่นอีเลฟเว่นหนองแค(ติดสะพานลอย)
จุดจอดแยกหินกองสระบุรี
ศาลจังหวัดสระบุรี
จุดจอดแยกห้วยบง
7Elevenสาขาเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
จุดจอดโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคสระบุรี
จุดจอดหน้าพระลาน
จุดจอดวัดซับชะอม
จุดจอดราชพฤษ
จุดจอดวิทยาลัยพยาบาล
จุดจอดโรงพยาบาลพระพุทธบาท
จุดจอดพระพุทธบาท
จุดจอดสถานีตำรวจพระบาท
จุดจอดโรงเรียนสุธี
จุดจอดวัดสระลำไย
จุดจอดโรงเกลือ
จุดจอดวัดนายาว
จุดจอดกระดานป้าย
จุดจอดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
จุดจอดซอยหมู่บ้านแสงสุวรรณ
จุดจอดซอยชุมชนเพชรโสธร
จุดจอดมินีแบ(ลพบุรี)
โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
จุดจอดสี่แยกนิคมสร้างตนเอง
จุดจอดเคหะลพบุรี
จุดจอดแยกสวนอาหารบัวหลวง
จุดจอดเซเว่นกกโก
จดจอดบิ๊กซี ลพบุรี1
จุดจอดบิ๊กซี ลพบุรี2(เขาสามยอด)
จุดจอดโรงเรียนเมืองใหม่(ตรงช้ามสำนักงานอุตสาหกรรมลพบุรี)
จุดจอดศาลากลองจังหวัดลพบุรี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลพบุรี
วัชรินทร์ทัวร์(สำนักงานใหญ่ ติดอลินคลิกนิก)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
05:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:20 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:20 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:20 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:40 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:10 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:20 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 12 ลพบุรี - กรุงเทพฯ

จุดบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลพบุรี
วัชรินทร์ทัวร์(สำนักงานใหญ่ ติดอลินคลิกนิก)
จุดจอดศาลากลองจังหวัดลพบุรี
จุดจอดโรงเรียนเมืองใหม่(ตรงช้ามสำนักงานอุตสาหกรรมลพบุรี)
จุดจอดบิ๊กซี ลพบุรี2(เขาสามยอด)
จดจอดบิ๊กซี ลพบุรี1
จุดจอดเซเว่นกกโก
จุดจอดแยกสวนอาหารบัวหลวง
จุดจอดเคหะลพบุรี
จุดจอดสี่แยกนิคมสร้างตนเอง
จุดจอดมินีแบ(ลพบุรี)
จุดจอดซอยชุมชนเพชรโสธร
จุดจอดซอยหมู่บ้านแสงสุวรรณ
จุดจอดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
จุดจอดกระดานป้าย
จุดจอดวัดนายาว
จุดจอดโรงเกลือ
จุดจอดวัดสระลำไย
จุดจอดโรงเรียนสุธี
จุดจอดสถานีตำรวจพระบาท
จุดจอดพระพุทธบาท
จุดจอดโรงพยาบาลพระพุทธบาท
จุดจอดวิทยาลัยพยาบาล
จุดจอดราชพฤษ
จุดจอดวัดซับชะอม
จุดจอดหน้าพระลาน
จุดจอดโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคสระบุรี
7Elevenสาขาเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
จุดจอดแยกห้วยบง
ศาลจังหวัดสระบุรี
จุดจอดแยกหินกองสระบุรี
จุดจอดเซเว่นอีเลฟเว่นหนองแค(ติดสะพานลอย)
จุดจอดวังน้อย(ติดห้างหองศรทอง)
ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
จุดจอดนวนคร
จุดจอด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จุดจอดฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
จุดจอดสนามบินดอนเมือง
จุดจอดวัดหลักสี่(WRTป้ายรถเมล์วัดหลักสี่)
จุดจอดป้ายรถเมล์(ม.เกษตรบางเขนถ.วิภาวดี)
โรงพยาบาลวิภาวดี
จุดจอด โรงเรียนหอวัง
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:30 รถมินิบัส ม21จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:30 รถตู้ ม21จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถมินิบัส ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม2จ เคาน์เตอร์ / ออนไลน์