ตารางเวลาเดินรถ / วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู

จองตั๋ววินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู

ตารางเวลาเดินรถ วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู


ตารางเวลาเดินรถ

เส้นทาง 51 กรุงเทพ-บ้านบึง-หนองชาก

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสวนจตุจักร
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชร
จุดจอดป้ายรถเมล์หน้าห้างเดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
จุดจอดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ (พระราม 9)
จุดจอดหนองรี
จุดจอดปั๊มพีทีศรีนครินทร์
จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง
จุดจอดจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออก
จุดจอดบ้านบึง
จุดจอดหนองชาก
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
10:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
16:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 9904 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พานทอง

จุดบริการ
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดบางวัว
จุดจอดบางปะกง
จุดจอดศาลาทางหลวงอมตะนคร (ชลบุรี)
จุดจอดเฉลิมไทย
หนองตําลึง
จุดจอดนาป่า
จุดจอดพานทอง
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
04:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
05:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
06:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
07:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
08:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
10:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
11:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
13:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
15:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
18:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
19:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
20:00 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์

เส้นทาง 51 หนองชาก - บ้านบึง - กรุงเทพ

จุดบริการ
จุดจอดหนองชาก
จุดจอดศาลาตรงข้ามบริษัทคิวบีเอ็ม
จุดจอดบ้านบึง
จุดจอดบิ๊กซีบ้านบึง (ฝั่งตรงข้าม)
จุดจอดสยามธารามันตรา (ม้าทอง)
จุดจอดตรงข้ามเทศบาลหนองซ้ำซาก
จุดจอดสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ยี่กงสี
จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง
จุดจอดปั๊มพีทีศรีนครินทร์
จุดจอดปั้มแก๊ส พีที(สวนหลวง1)
จุดจอดปั๊มน้ำมันเอสโซ่ (พระราม 9)
จุดจอดป้ายรถเมล์หน้าห้างเดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
จุดจอดหนองรี
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) ประเภทพาหนะ มาตรฐาน ช่องทางจำหน่าย
07:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
09:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
12:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
14:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์
17:30 รถตู้ ม.2 เคาน์เตอร์ / ออนไลน์